top of page

Schoolraad

Wat?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

 

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

 

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Het huidige mandaat van de schoolraad startte op 1 april 2021.

 

 

Wie?

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:

  • Juf Kim

  • Juf Anneleen

  • Juf An-Floor

 • 3 leden verkozen door en uit de ouders:

  • Stephanie (mama van Fatin, Zeyneb en Safwan)

  • Ilse (mama van Lennert)

  • Julie (mama van Wolf en Nand)

 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:

  • Orinda (mama van Luka en Jari)

  • Frederic (voorzitter, papa van Noah en Mila)

 • de directeur van de school:

  • Ann Pepermans

bottom of page